Millow Consulting | Zrównoważony rozwój w firmach komercyjnych
21869
post-template-default,single,single-post,postid-21869,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.1,vc_responsive
 

Zrównoważony rozwój w firmach komercyjnych

Czym jest zrównoważony rozwój dla firm komercyjnych? Definicji jest oczywiście sporo, dla mnie jednak to przede wszystkim rodzaj filozofii holistycznego zarządzania firmą, mający na celu długofalowy sukces komercyjny firmy przy stopniowym ograniczeniu negatywnego wpływu swej działalności na społeczeństwo i środowisko. Tak szerokie pojmowanie zrównoważonego rozwoju może być różnie interpretowane, jednak właśnie jakiekolwiek ograniczenia lub wykluczenia sprawiają, że trudno już mówić o zrównoważonym rozwoju. Powinniśmy zatem przeanalizować działalność firmy w kontekście całego łańcucha dostaw: od wszystkich dostawców do gotowej inwestycji w całym cyklu jej życia.
Uproszczony schemat przedstawiony jest na poniższym rysunku:

 

wykres

 

 

Interesariuszami w tym przypadku mogą być:

 

  • Inwestorzy/akcjonariusze
  • Dostawcy/ odbiorcy
  • Pracownicy/ podwykonawcy
  • Klienci/najemcy
  • Sąsiedzi i społeczność lokalna
  • Samorządy
  • Media

 

Środowisko ma również znacznie szersze znaczenie. Oprócz bezpośredniego wpływu działalności firmy należałoby również rozważyć wpływ pośredni, np. wpływ surowców, czy komponentów naszego produktu na środowisko. Czy firma dostarczająca nam dany surowiec czy też odbiorca naszych odpadów faktycznie realizują swoje cele środowiskowe?

 

Finanse to nie tylko koszty operacyjne i zyski/stopa zwrotu. W kontekście długofalowym niezbędne jest takie planowanie, aby przyszłe koszty i przychody były obarczone jak najmniejszym ryzykiem. Przykładem takiego ryzyka może być utrata reputacji firmy, spowodowana na przykład nieumiejętnym zarządzaniem kontaktami z interesariuszami lub negatywnym wpływem na środowisko. Z drugiej strony, odpowiednia promocja zrównoważonej działalności firmy może w istotny sposób przyczynić się do zwiększenia przychodów.

 

Zrównoważony rozwój stał się zatem trwałym i niezbędnym elementem zarządzania każdą firmą.