Millow Consulting | Usługi
19080
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-19080,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.1,vc_responsive
 

Usługi

DORADZTWO STRATEGICZNE

Zmiany w przepisach, zmiany technologiczne, ale także globalne trendy wpływające na zmiany w postrzeganiu roli firm wśród inwestorów, klientów
i pracowników sprawiają, iż zrównoważone zarządzanie stało się niezwykle istotnym narzędziem w tworzeniu długofalowej strategii rozwoju firm. Zespół Millow Consulting, skupiający specjalistów w zakresie zarządzania
i zrównoważonego rozwoju, specjalizuje się w tworzeniu i realizacji tych celów takiego innowacyjnego, zrównoważonego zrządzania. Świadczymy następujące usługi:

 1. Doradztwo w tworzeniu długofalowej strategii organizacji i rozwoju firmy opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju.
 2. Analiza ryzyk w całym łańcuchu dostaw.
 3. Emisje CO2 w łańcuchu dostaw.
 4. Zrównoważone zarządzanie i zrównoważone inwestycje.
 5. Szkolenia dla poszczególnych stron zaangażowanych w projekt.
Certyfikacje BREEAM

Oferujemy pełny pakiet usług związanych z certyfikacją BREEAM, w tym:

 1. Rejestrację i certyfikację BREEAM.
 2. Usługi doradcze świadczone przez konsultanta BREEAM AP
 3. Wykonywanie dodatkowych opracowań: modelowanie energetyczne, modelowanie komfortu termicznego, studium wykonalności dla energii odnawialnej, analiza oświetlenia dziennego, audyty ekologiczne, opracowania akustyczne, raporty CIE, plan zaangażowania. interesariuszy (SEP), badania termograficzne i ciśnieniowe budynku, badania lotnych związków organicznych.
 4. Pomoc firmom wykonawczym w realizacji zobowiązań BREEAM: prowadzenie budów zgodnie z wymogami BREEAM, analizy i tworzenie niezbędnej dokumentacji (monitoring zużycia energii, wody, generowania odpadów budowlanych oraz uzupełnianie danych w rejestrze SMARTWaste).
 5. Szkolenia poszczególnych stron inwestycji (inwestorzy, architekci, firmy projektowe, wykonawcy i podwykonawcy).
p
AUDYTY DUE DILIGENCE

Audyty due diligence są jednym z podstawowych narzędzi oceny ryzyka podczas transakcji typu fuzje i przejęcia. Posiadając doświadczenie w wykonaniu
i nadzorowaniu kilkuset audytów oferujemy Państwu usługi w zakresie:

 1. Audytów środowiskowych due diligence Faza I i II – ocena ryzyka metodą nieinwazyjną oraz badania gruntów i wód podziemnych.
 2. Audytów zrównoważonego rozwoju – ocena w jakim stopniu inwestycja posiada wdrożone zasady zrównoważonego rozwoju.
 3. Audyty wewnętrzne PN-EN ISO 14:001:2015.
OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Karty Informacyjne Przedsięwzięcia i Oceny Oddziaływania na Środowisko
i stanowią wymóg polskiego prawa w zakresie ochrony środowiska. Millow Consulting pomoże Państwu w poprowadzeniu pełnej procedury od momentu wyboru lokalizacji do uzyskania prawomocnej decyzji środowiskowej. Współpracujemy z wieloma specjalistami, dzięki którym możemy wykonać profesjonalne badania i analizy dopasowane do specyfiki inwestycji, takie jak: analiza emisji i hałasu, badania ornitologiczne i chiropterologiczne.